Om oss

Dokument


SS EN 1090


Dokument


ISO 3834


Företagsfakta


LM Industrirör AB grundades 2002 och ägs av Tomas Lundqvist.

Av samtliga förfrågningar och uppdrag bildas projekt där någon av de ansvariga utses som projektledare.

Vid vår tillverkningsenhet är produktion och planering delegerad till verkstadsförman.

Miljöansvarig: Lena Lundqvist
Kvalitet/Svets ansvarig: Tomas Lundqvist
Projektledare: Tomas Lundqvist, David Augustsson
Verkstadsförman: David Augustsson
Administration/Ekonomi: Lena Lundqvist
Inköp/Planering/Försäljning: Tomas Lundqvist, David Augustsson


Miljö


LM Industrirör AB skall arbeta för att förebygga negativ miljöpåverkan på den inre samt den yttre miljön inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

LM industrirör AB skall arbeta för ständiga förbättringar utifrån vår miljöpåverkan enligt gällande miljömål.

Som minimikrav skall vi alltid uppfylla dom lagar och övriga krav som styr verksamheten.

Samtliga anställda skall vara väl insatta i vårt miljöarbete och vilka miljömål vi arbetar för, så att vi tillsammans kan uppfylla dessa mål.

Miljöpolicyn skall vara tillgänglig för allmänheten.
Kvalitet


Vårt företag är godkänt för tillverkning av rörledningar, rörledningar och enkla trykkärl enligt 87/404/EEC och trycksatta konstruktioner enligt PED 97/27/EG- AFS 1994:4.

Vi uppfyller Boverkets krav för svetsning i byggnadskonstruktioner.

Vi har godkända svetsprocedurer enligt metod MMA och TIG för svart och vitt material.

Vår svetsansvarige har behörighetsnivå EWS / IWS samt Tr-stål/N.

Material: Olegerat, legerat och rostfritt stål.
Godstjocklekar: Över 1 mm.
Svetsklasser: Enligt EN 25817.
Svetsmetoder: 111, 141 samt 135.